T E S T     M A T E M A T I Č K I H     Z N A N J A


 Datum testa   18.01.2019
 Ime i Prezime  


  Izbor pitanja:     Računanje do broja:     Težina: 1
 

 
1. (25) Koliko je?
1
+
4
=
© • Izrada: Miljenko Mogulić (9A2MI) 2004