T E S T     M A T E M A T I Č K I H     Z N A N J A


 Datum testa   16.11.2018
 Ime i Prezime  


  Izbor pitanja: Matematika za početnike
 

 
1. (25) Koliko je?
8
+
7
=
© • Izrada: Miljenko Mogulić (9A2MI) 2004