9A1BIJ
00

 
HOME

Sitoplast-mimo

Download

KONTAKT
SRODNE STRANICE

9A1BIJ

JK Samobor

iJedrenje


Prijava


Put prema moru katamarana Tiki 26

 9/20
Nakon 4 sata natezanja pomoću dva
vitla, katamaran je vani.© • Izrada: Miljenko Mogulić (9A2MI) 2004