00Prijava
   

Naši partneri


Naši partneri, proizvođači brizgane i puhane
plastične ambalaže i drugih artikala, su na području
republike Hrvatske te su s nama u kontaktu.
Moguće je dobiti uvid u njihov proizvodni program,
koji se tiska u našem obrtu. Radi se o ambalaži za
koju su kod nas već gotovi alati i prilikom
narudžbe tiska, ne predstavljaju poseban trošak.

   
 
© SITOPLAST MI MO 2004 • Izrada: Miljenko Mogulić • Design: Dubravko Mihalinec • Slike: Goran Mihalinec